Saliha Kopan Eynallı Özgeçmiş

Haziran 08, 2017
 • Uzm. Dr. Saliha Kopan Eynallı

  31.08.1979 tarihinde doğan Uzm. Dr. Saliha Kopan Eynallı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2004) mezunudur. Uzmanlığını Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2005-2010 yılları arasında tamamlayan Uzm. Dr. Saliha Kopan Eynallı, şu an VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde çalışmaktadır.

  İş deneyimleri:

  2015 – Halen     VM Medical Park Kocaeli Hastanesi

  2013 – 2015        Bolu Özel Çağsu Hastanesi

  2011 – 2013        Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (mecburi hizmet)

  2005 – 2010        Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi

  Yayınlar:
  -Kopan S, Köse G, Güven A, Özaydın E Valproik Asit Veya Karbamazepin Kullanan Epileptik Çocuklarda Kemik Metabolizmasının ve Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010.

  -Metin A,  Değerliyurt A, Kopan S,  Köker Y,  Tezer H,  Çakar N  Hiper Ig E Sendromlu olguda JC virus enfeksiyonuna bağlı progresif multifokal lökoensefalopati. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi 2009, Ankara.

  -Azık MF., Bütün MF.,Kopan S.,Tezer H., Pembeci M., Visseral Leismaniazise Ikincil Hemofagositik a Lenfohistiyositozis. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, Ankara, 2009.

  –Demirel F., Kırsaçlıoğlu T., Şenaylı A., Esen İ.,Kopan S., Laparoskopik Ovarian Kistektomi Yapılan McCune-Albright Sendromlu Bir Olgu. 13. Ulusal Endokrin ve Diyabet Kongresi, Antalya, 17-21 Kasım 2009.

  Katıldığı Kongre ve Kurslar

  -Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 21-23 Mayıs 2008, Ankara

  -Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Ankara, 2009 

  -Çocukluk Çağında Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursu, Şanlıurfa, 2011

  -34.  Ulusal Hematoloji Kongresi 8-11 Ekim 2008, İzmir

  -47. Türk Pediatri Kongresi 10-14 Mayıs 2011, K.K.T.C.

  -Türkiye Milli Pediatri Derneği Şanlıurfa Bölgesel Eğitim Toplantısı -42. 27 Mayıs 2011, Şanlıurfa.

  -16. Mersin Pediatri Günleri 16-18 Haziran 2011, Mersin.

  -Çocuk Nörolojisi Günleri 7 19-20 Kasım 2011, Gaziantep

  -6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 20-22 Mayıs 2009, Ankara

  -Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi 06.10.2009, Ankara 

  -56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım-02 Aralık 2012, K.K.T.C.