Ali Eynallı Özgeçmiş

Haziran 08, 2017
 • Uzm. Dr. Ali Eynallı

  Uzm. Dr. Ali Eynallı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını tamamlayan Dr. Ali Eynallı, şu an VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı Bölümü’nde çalışmaktadır.

  Uzmanlık Tezi:

  Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonlarında Ursodeoksikolik Asitin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  İş Deneyimleri: 

  2015 – Halen     VM Medical Park Kocaeli Hastanesi
  2014 – 2015        Bolu Özel Çağsu Hastanesi

  2011 – 2014         Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi

  2007 – 2011         Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  2000 – 2006         Posof Devlet Hastanesi
  Yayınları:
  -Eynallı A, Tümgör G, Afat E, Mengen E, Bucak İH, Akgöz SC, Altındağ H, Turgut M. Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonlarında Ursudeoksikolik Asitin Etkinliği. 47.Türk Pediatri Kongresi, SS-3, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.

  -Eynallı A, Tümgör G, Mengen E, Bucak İH, Altındağ H, Demir A, Kişi AE, Turgut M. Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonlarında Ursodeoksikolik Asit’in Etkinliği. 7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, SB-13, 2011 Antalya

  -Mengen E, Eynallı A, Tümgör G, Bucak İH, Akgöz SC, Canöz PY, Çerçi TM, Turgut M. Toplum Kökenli Çocukluk Çağı Pnömoni Olgularında Mycoplasma Pneumoniae Seropozitiflik Oranları. 47.Türk Pediatri Kongresi, P-83, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.

  Bucak İH, Eynallı A, Canöz PY, Harmanoğulları S, Temiz F, Tümgör G, Turgut M. -2006-2010 Yılları Arasında Hastanemizde Yatarak Tedavi Edilen İlaç Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, P13, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.

  -Harmanoğulları S, Bucak İH, Eynallı A, Demir A, Kişi AE, Tümgör G, Turgut M. 2007-2010 Yılları Arasında Hastanemizde Visseral Leishmaniasis Tanısı ile Yatarak İzlenen Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Tedavi Açısından İncelenmesi. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, P54, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.

  -Bucak İH, Turgut M, Tümgör G, Eynallı A. Çukurova Bölgesinde Üçüncü Basamak Bir Hastanede 2006-2010 Yılları Arasında Çocukluk Çağı İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi. Turkish J Pediatri Dis 2015;2:124-30.

  Katıldığı Kongre ve Kurslar

  -Milli Pediatri Kongresi Kıbrıs, 2007

  – Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 23-25.06.2008, Adana

  – Ayaktan Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 17-18.10.2011, Gaziantep

  – Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu, 17-19.10.2007, Adana

  -Travma ve Resüsitasyon Kursu, 2008 ,Adana

  -Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Adana, 2008

  -Çukurova Pediatri Günleri, 23 Mart 2011, Adana

  -Mersin Pediatri Günleri 2-5 Haziran 2009, Mersin

  -50. Türk Pediatri Kongresi 26-30 Mayıs 2014, Antalya

  -50. Milli pediatri kongresi 28 Kasım – 2 Aralık Kıbrıs 2012